Kies voor een snelle, doelmatige en persoonlijke aanpak

Juridische specialisatie als toegevoegde waarde van Stam gerechtsdeurwaarders en incasso

Wij doen meer dan openstaande vorderingen innen: wij zijn ook uw juridisch specialist. Wij helpen u graag om effectief zaken te doen, problemen voor te zijn en in geval van en een gerechtelijke incassoprocedure zullen wij u bijstaan en namens u de gehele gerechtelijke procedure voeren.

Wij trachten ten alle tijden de vordering voor u te incasseren en houden daarbij uw belangen in het oog, op deze wijze kan het dus ook voorkomen dat wij als intermediair optreden tussen u en uw klant en waarbij wij:

  • Zakelijke conflicten over betalingen voorkomen, of deze tussen partijen oplossen;
  • De gehele gerechtelijke procedure bij de kantonrechter namens u voeren, wij hoeven hiervoor geen advocaten of andere juristen in te schakelen;
  • Doordat de competentiegrens van de kantonrechter bij geldvorderingen € 25.000,00 bedraagt, is geen advocaat nodig en kan onze jurist u nog uitgebreider van dienst zijn, daarnaast behoren vorderingen voortvloeiende uit huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst en consumentenkoopovereenkomst eveneens tot de competentie van de kantonrechter;
  • Als aanspreekpunt fungeren bij zaken die voor de kantonrechter moeten dienen, waardoor u uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor behoudt.

Kortom: Stam gerechtsdeurwaarders en incasso bespaart u veel tijd en kosten!

Conflict wordt procedure

Mocht een situatie toch tot een procedure leiden, bijvoorbeeld als gevolg van en arbeidsconflict, huurconflict of onbetaalde schulden, kunnen wij u als werkgever, verhuurder en/of schuldeiser deskundig adviseren over de te voeren procedure en strategie. Wij stellen de dagvaarding op en zorgen dat deze aan uw wederpartij wordt betekend, waarmee uw wederpartij voor de rechtbank wordt geroepen. Wij voeren de gerechtelijke procedure en indien na verkrijging van het vonnis nog altijd niet wordt voldaan leggen wij beslag, op roerende of onroerende zaken of op een bankrekening ten einde de vordering te incasseren.

Na het vonnis zorgen wij ervoor dat het vonnis wordt betekend aan de veroordeelde partij. Deze is verplicht aan het vonnis te voldoen. Doet hij dat niet, dan kunnen wij executoriaal beslag leggen op zijn bezittingen. Bij huurachterstand kan dat uiteindelijk leiden tot ontruiming. Indien gewenst stellen wij echter alles in het werk om ontruiming te voorkomen.

Conservatoir beslag

Met een conservatoir beslag kan worden voorkomen dat er na de procedure geen middelen meer zijn om de schulden te betalen. Voor een conservatoir beslag dient toestemming aan de rechter te worden gevraagd middels een verzoekschrift, welke door een advocaat wordt ingediend. In dit verzoekschrift wordt de rechter verzocht om toestemming te geven om onder bepaalde derden of op bepaalde goederen conservatoir beslag te mogen leggen omdat er vrees bestaat dat deze bepaalde goederen zullen verdwijnen. Wij kunnen het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag voor u begeleiden en zorgdragen wanneer dit noodzakelijk is dat er conservatoir beslag gelegd kan worden. Wij kunnen in een dergelijke situatie het meeste voor u betekenen als u ons al in een vroeg stadium inschakelt.

We hebben de belangrijkste informatie over het proces- en executietraject op onze website kort en krachtig voor u samengevat. Heeft u nog additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Naast onze ambtelijke diensten bieden wij ook een breed pakket aan diensten om uw bedrijfsvoering financieel gezond en liquide te houden.

Komt u liquiditeit in gevaar? Schakel tijdig Stam gerechtsdeurwaarders en incasso in

Als rekeningen te lang openstaan, zet dat de liquiditeit van uw onderneming onder druk. Uw mogelijkheid om te investeren wordt kleiner. En worden uw rekeningen helemaal niet betaald? Dan kan uw winstprognose ineens omslaan in verlies.

Een gezonde basis voor verstandig zakendoen!

Wilt u weten hoe het gesteld is met de kredietwaardigheid van uw (potentiële) contractpartners? Onze specialisten geven u binnen korte tijd de kredietinformatie die u nodig heeft. Een gezonde basis voor verstandig zakendoen!

Heeft u nog additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Een compleet incassosysteem op maat

Als uw eigen aanmaningen niet meer helpen, schakel dan tijdig Stam gerechtsdeurwaarders en incasso in. Wij geven niet alleen adviezen om problemen met debiteuren te voorkomen, maar wij bieden ook incassohulp.

Komt een incassotraject tot een conflict?

Als een incassotraject tot een conflict leidt, dan kan een juridische procedure onvermijdbaar zijn. Wij hebben eigen juristen, die u met kennis van zaken ter zijde staan. Ook los van een incassotraject kunt u de hulp van onze juristen inschakelen voor andere geschillen op het gebied van onder andere huurrecht, verbintenissenrecht en consumentenrecht.

Wettelijke tarieven

De tarieven voor ambtshandelingen, griffierechten, invorderingskosten zijn bij wet vastgelegd. Hoe de tarieven worden toegepast hebben wij hieronder voor u zo volledig mogelijk uitgewerkt.

Onze opdrachtgevers zijn MKB-bedrijven, (inter-)nationale ondernemingen, (semi) overheden, het CJIB, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Daarnaast bieden wij ook maatwerk in de dienstverlening aan verhuurders van vastgoed (o.a. woningbouwverenigingen en VVE’s), advocatuur, verenigingen en particulieren.

Wij bieden de advocatuur persoonlijk contact en één loket voor een snelle afhandeling

Ook als advocaat bent u bij Stam gerechtsdeurwaarders en incasso aan het juiste adres. Wij garanderen u een effectieve combinatie van expertise, persoonlijk contact en één loket voor een snelle afhandeling van al uw zaken. Wij bieden u een landelijke dekking vanuit één centraal aanspreekpunt voor al uw opdrachten. Tevens kunnen wij fungeren als sparringpartner in uw dossier op het gebied van betekeningen, conservatoire beslagen en executoriale beslagen.

Heeft u als verhuurder te maken met wanbetaling of een geschil?

Bent u een particuliere verhuurder, een commerciële verhuurder of een woningbouwvereniging/-corporatie en heeft u te maken met huurders die hun huur te laat of helemaal niet betalen? Wij hebben de expertise in huis voor een effectieve incasso van uw vorderingen. Bovendien krijgt u een eigen, gespecialiseerde medewerker toegewezen die uw belangen behartigt.

Op maat verzorgde trajecten voor verenigingen.

Wij verrichten voor diverse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en sportverenigingen de incassowerkzaamheden. Speciaal voor verenigingen bieden wij op maat verzorgde trajecten aan. Voor meer informatie neemt u contact op met Stam gerechtsdeurwaarders en incasso.

Heeft u additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Stam gerechtsdeurwaarders en incasso staat ook particulieren bij

Heeft u als particulier bijvoorbeeld een vorderingen uit een geldleningsovereenkomsten, een geschillen op het gebied van het huurrecht, of een alimentatievordering? Wij staan in dergelijke kwesties ook particulieren bij. Ook als u inmiddels een veroordelend vonnis heeft op uw wederpartij, maar deze nog niet is geïncasseerd, kunnen wij de executie van het vonnis voor u ter hand nemen.

Heeft u additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Start een incassozaak

Geef uw dossierinformatie op voor een incasso-opdracht.

Online portaal opdrachtgevers

Bekijk hier uw online dossier of registreer u voor online dossierinzage.

Incassokosten

Bereken hier de incassokosten van uw vordering.

Contact

Via onze contactpagina kunt u mailen of een terugbelverzoek sturen.