Kies voor een snelle, doelmatige en persoonlijke aanpak

Wettelijke tarieven

De tarieven voor ambtshandelingen, griffierechten, invorderingskosten zijn bij wet vastgelegd. Hoe de tarieven worden toegepast hebben wij voor u zo volledig mogelijk uitgewerkt.

Besluit Tarieven ambtshandelingen (Btag)

Btag is de maximale prijs (excl. BTW) die een gerechtsdeurwaarder mag doorberekenen voor een ambtshandeling, aan degene tegen wie de ambtshandeling is gericht.

Het tarief is van rechtswege vastgesteld en wordt elk jaar per 1 januari geïndexeerd. Het betekenen van een vonnis mag voor de veroordeelde dus nooit meer kosten dan het Btag-tarief.

Griffierechten

Griffierechten zijn de administratiekosten van de Rechtbank, die aan de eisende partij in rekening worden gebracht op het moment dat een zaak voor de eerste keer dient.

De verliezende partij zal over het algemeen tot betalen van de griffierechten worden veroordeeld; de schuldeiser moet ze als het ware voorschieten. Daarom maken griffierechten ook deel uit van de uiteindelijke proceskostenveroordeling.

De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Invorderingskosten (WIK)

Invorderingskosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten of incassokosten genoemd. Dit zijn de kosten die de gemachtigde aan de schuldeiser in rekening brengt en die de schuldeiser uiteindelijk doorberekent aan de schuldenaar.

Er wordt vaak gesproken over de ‘Wet Incassokosten’ oftewel de WIK; de regeling heet Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en is officieel ingegaan op 1 juli 2012. Het is een staffel die wordt berekend over de hoofdsom. Let op, de WIK geldt verplicht bij consumentenvorderingen

Indien de schuldenaar niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar als consument dan dient een extra stap genomen te worden. Nadat de schuldenaar in betalingsverzuim verkeert en dus een ingebrekestelling ontvangen heeft, dient u de debiteur nog een extra brief te sturen, namelijk de aankondigingsbrief voor de incassokosten (de zgn. WIK-brief).

In deze brief bent u verplicht de schuldenaar nogmaals 14 dagen de tijd te geven om de vordering te voldoen zonder incassokosten. Aan deze brief zitten wettelijke voorwaarden. U dient in deze brief expliciet de hoogte van de incassokosten expliciet te noemen.

De hoogte van de incassokosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Wettelijke en vertragingsrente

Vertragingsrente is de vergoeding die een schuldeiser mag vorderen van een debiteur voor de schade die hij lijdt door het niet tijdig betalen van een factuur. Dit kan de wettelijke (handels)rente of contractuele rente betreffen.

Naast onze ambtelijke diensten bieden wij ook een breed pakket aan diensten om uw bedrijfsvoering financieel gezond en liquide te houden.

Komt u liquiditeit in gevaar? Schakel tijdig Stam gerechtsdeurwaarders en incasso in

Als rekeningen te lang openstaan, zet dat de liquiditeit van uw onderneming onder druk. Uw mogelijkheid om te investeren wordt kleiner. En worden uw rekeningen helemaal niet betaald? Dan kan uw winstprognose ineens omslaan in verlies.

Een gezonde basis voor verstandig zakendoen!

Wilt u weten hoe het gesteld is met de kredietwaardigheid van uw (potentiële) contractpartners? Onze specialisten geven u binnen korte tijd de kredietinformatie die u nodig heeft. Een gezonde basis voor verstandig zakendoen!

Heeft u nog additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Een compleet incassosysteem op maat

Als uw eigen aanmaningen niet meer helpen, schakel dan tijdig Stam gerechtsdeurwaarders en incasso in. Wij geven niet alleen adviezen om problemen met debiteuren te voorkomen, maar wij bieden ook incassohulp.

Juridische specialisatie als toegevoegde waarde van Stam gerechtsdeurwaarders en incasso

Wij doen meer dan openstaande vorderingen innen: wij zijn ook uw juridisch specialist. Wij helpen u graag om effectief zaken te doen, problemen voor te zijn en in geval van en een gerechtelijke incassoprocedure zullen wij u bijstaan en namens u de gehele gerechtelijke procedure voeren.

Komt een incassotraject tot een conflict?

Als een incassotraject tot een conflict leidt, dan kan een juridische procedure onvermijdbaar zijn. Wij hebben eigen juristen, die u met kennis van zaken ter zijde staan. Ook los van een incassotraject kunt u de hulp van onze juristen inschakelen voor andere geschillen op het gebied van onder andere huurrecht, verbintenissenrecht en consumentenrecht.

Onze opdrachtgevers zijn MKB-bedrijven, (inter-)nationale ondernemingen, (semi) overheden, het CJIB, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Daarnaast bieden wij ook maatwerk in de dienstverlening aan verhuurders van vastgoed (o.a. woningbouwverenigingen en VVE’s), advocatuur, verenigingen en particulieren.

Wij bieden de advocatuur persoonlijk contact en één loket voor een snelle afhandeling

Ook als advocaat bent u bij Stam gerechtsdeurwaarders en incasso aan het juiste adres. Wij garanderen u een effectieve combinatie van expertise, persoonlijk contact en één loket voor een snelle afhandeling van al uw zaken. Wij bieden u een landelijke dekking vanuit één centraal aanspreekpunt voor al uw opdrachten. Tevens kunnen wij fungeren als sparringpartner in uw dossier op het gebied van betekeningen, conservatoire beslagen en executoriale beslagen.

Heeft u als verhuurder te maken met wanbetaling of een geschil?

Bent u een particuliere verhuurder, een commerciële verhuurder of een woningbouwvereniging/-corporatie en heeft u te maken met huurders die hun huur te laat of helemaal niet betalen? Wij hebben de expertise in huis voor een effectieve incasso van uw vorderingen. Bovendien krijgt u een eigen, gespecialiseerde medewerker toegewezen die uw belangen behartigt.

Op maat verzorgde trajecten voor verenigingen

Wij verrichten voor diverse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en sportverenigingen de incassowerkzaamheden. Speciaal voor verenigingen bieden wij op maat verzorgde trajecten aan. Voor meer informatie neemt u contact op met Stam gerechtsdeurwaarders en incasso.

Heeft u additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Stam gerechtsdeurwaarders en incasso staat ook particulieren bij

Heeft u als particulier bijvoorbeeld een vorderingen uit een geldleningsovereenkomsten, een geschillen op het gebied van het huurrecht, of een alimentatievordering? Wij staan in dergelijke kwesties ook particulieren bij. Ook als u inmiddels een veroordelend vonnis heeft op uw wederpartij, maar deze nog niet is geïncasseerd, kunnen wij de executie van het vonnis voor u ter hand nemen.

Heeft u additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Start een incassozaak

Geef uw dossierinformatie op voor een incasso-opdracht.

Online portaal opdrachtgevers

Bekijk hier uw online dossier of registreer u voor online dossierinzage.

Incassokosten

Bereken hier de incassokosten van uw vordering.

Contact

Via onze contactpagina kunt u mailen of een terugbelverzoek sturen.