Is er beslag gelegd op het loon van een van uw werknemers?

Wat is de beslagvrije voet en hoe wordt deze vastgesteld

In het beslagexploot wordt de beslagvrije voet genoemd. Maar wat is dit eigenlijk? De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waar uw werkenemer recht op heeft. Het bedrag wat boven de beslagvrije voet uitkomt moet worden afgedragen aan de deurwaarder.

Het vaststellen van de beslagvrije voet doet een deurwaarderskantoor met de beschikbare informatie. Deze informatie wordt gevraagd aan de werknemer. Als er geen informatie vanuit de werknemer wordt gegeven dan maakt een deurwaarderskantoor gebruik van een normbedrag. Dit normbedrag is eenvoudig gezegd 90% van de bijstandsnorm. Als de werknemer een partner heeft kan de beslagvrije voet worden gehalveerd. Deze halvering vindt plaats als de werknemer geen informatie verstrekt over het inkomen van de partner.

Bereken hier de beslagvrije voet.

Is uw werknemer het niet eens met de vastgestelde beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is vastgesteld, maar de werknemer vindt deze niet juist. De werknemer kan de beslagvrije voet opnieuw laten beoordelen. Dan kijkt een deurwaarderskantoor naar de volgende punten.

  • Leeftijd;
  • Woonkosten;
  • Ziektekosten;
  • Ontvangsten kindgebonden budget (als dit aan de orde is);
  • Inkomsten partner (als dit aan de orde is).

Deze informatie is nodig om een juiste berekening te maken. Wordt niet alle informatie aangeleverd, dan blijft het eerste vastgestelde bedrag van de beslagvrije voet gelden. De beslagvrije voet kan met terugwerkende kracht worden aangepast.

Heeft u een werknemer waarvan u denkt dat de beslagvrije voet niet juist is vastgesteld, dan raden wij u aan om dit te bespreken met uw werknemer. De werknemer moet zelf verzoeken om een herberekening.

Hoe werkt beslagvrije voet bij meerdere beslagleggers?

Als er sprake is van meerdere beslagleggers dan is de vastgestelde beslagvrije voet van de eerste beslaglegger leidend. Wordt er door een andere beslaglegger een lagere beslagvrije voet opgegeven, dan hoeft de werkgever hier niets mee te doen. De inhoudingen mag u als werkgever blijven overmaken naar de eerste beslaglegger.

Online portaal werkgevers

Bekijk hier uw online dossier of registreer u voor online dossierinzage.

Beslagvrije voet

Bereken hier de beslagvrije voet.