Ik heb een klacht

Als dienstverlener doen wij ons uiterste best. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij nemen uw klachten serieus omdat dit kan leiden tot een verbetering van onze dienstverlening. Om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen is het van belang dat u zo duidelijk mogelijk omschrijft wat er precies is gebeurd en waar u niet tevreden over bent.

Wie beoordeelt mijn klacht?

Uw klacht wordt behandeld door onze directie. U ontvangt hiervan binnen 4 dagen een bevestiging. De directie beoordeelt na gedegen onderzoek of een klacht gegrond is. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na indiening een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Voor de behandeling van uw klacht wordt aan het formulier een registratienummer gekoppeld welke tevens in het kwaliteitshandboek wordt geregistreerd. Bij de bevestiging wordt de naam van de behandelaar van de klacht en tevens contactpersoon vermeld.

U kunt ons tevens te allen tijde mailen op info@stamdeurwaarders.nl. Wij ontvangen uw klacht graag onderbouwd met feiten, en bewijsstukken indien van toepassing.

Indien uw klacht niet, of niet naar tevredenheid wordt beantwoord heeft u de volgende opties:

  1. U kunt schriftelijk contact opnemen met het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren via secretariaat@keurmerk-svi.nl

  2. U kunt contact zoeken met de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam.
De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over klachten die verband houden met de gerechtsdeurwaarder als publiek ambtenaar (de ambtshandelingen), maar ook over de gerechtsdeurwaarder als incassobureau.
    De Kamer heeft géén bevoegdheid om:
    – Uitspraak te doen over eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder;
    – Beslagen op te heffen of de beslagvrije voet te wijzigen;
    – Gerechtsdeurwaarders te veroordelen tot het vergoeden van mogelijk geleden schade.

LET OP! Door het indienen van een klacht worden eventueel door de gerechtsdeurwaarder aangekondigde executiemaatregelen zoals beslag op (on-)roerende zaken, inkomen of bank, of verkoop van in beslag genomen (on-)roerende zaken NIET opgeschort.