Sociaal Verantwoord Incasseren, zoals het hoort

Wat is Sociaal Verantwoord Incasseren?

De term Sociaal Verantwoord Incasseren wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de manier hoe geld wordt geïncasseerd. Deze manier houdt rekening met de belangen en de behoeften van de schuldenaar, bijvoorbeeld een laag inkomen of een moeilijke financiële situatie. Het doel van Sociaal Verantwoord Incasseren is ervoor te zorgen dat schulden op een eerlijke en menselijke manier worden afgelost, zonder dat de schuldenaar in financiële moeilijkheden komt.

Duurzaam oplossen van schulden

Mensen maken schulden. Dat hoeft in de basis geen probleem te zijn, tenzij iemand niet of nauwelijks meer in staat is om op tijd aan de betalingsverplichting te voldoen. Helaas komt dit steeds vaker voor. Om mensen met zo weinig mogelijk stress te helpen bij het duurzaam oplossen van betaalachterstanden, heeft het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) richtlijnen opgesteld.

Stam gerechtsdeurwaarders – incasso en juridische dienstverlening is keurmerkhouder en ziet het als haar verantwoordelijkheid om de schuldenaar perspectief te geven om een betaalachterstand te voldoen, tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de schuldenaar de gemaakte afspraken nakomt en openstaande rekeningen betaalt. Want als men iets koopt, dan moet daar gewoon voor betaald worden. Doet men dit niet? Dan krijg men met (wettelijke) kosten te maken. Daar is niets mis mee, want het incasseren van onbetaalde rekeningen kost nou eenmaal tijd en geld.

Vacatures

Ga hier naar het overzicht van onze openstaande vacatures.

KBVG

KBvG

Website Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Executieverkopen

Informatie over actuele executieverkopen (veilingen).

Nieuwsblog

Lees hier onze blogs met actueel nieuws.

Voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden als pdf-bestand.

Klachten

Meer over onze klachtenprocedure en het indienen van een klacht.

Contact

Via onze contactpagina kunt u mailen of een terugbelverzoek sturen.