De maatschappij verandert,
wij veranderen mee

Veelgestelde vragen

Van de vragen die wij in de praktijk veel krijgen hebben wij hieronder een overzicht geplaatst. Hopelijk staat het antwoord op uw vraag hiertussen.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, neem dan gerust contact op met ons.

Betaalverzoek ontvangen

U kunt via www.stamdeurwaarders.nl/inloggen, een account aanmaken op onze website en op deze wijze 24/7 uw saldo inzien. Tevens kunt u daar een betalingsregeling treffen.

Nee, u kunt bij ons niet betalen via een automatische incasso. U kunt wel zelf bij uw telebankieren account van uw bankinstelling een maandelijks automatisch terugkerende betaalopdracht invoeren.

Hieronder vindt u directe links naar de relevante pagina’s van de meest gangbare banken:

Rabobank
ING
ABN AMRO
SNS Bank
Knab Bank

U kunt op meerdere manieren een betaling verrichten. U kunt eenvoudig via onze website een betaling doen.

U kunt ook zelf geld overmaken naar een van onze derdenrekeningen:
NL29 RABO 0142783048
NL89 INGB 0006729830

Het maakt niet uit welk rekeningnummer u gebruikt. Vergeet alleen niet het dossiernummer en/of referentienummer bij uw betaling te vermelden.

In veel gevallen wel. Het is afhankelijk van een aantal factoren. U kunt 24/7 inloggen via onze website op uw eigen account in ons online portaal. Daar heeft u de mogelijkheid een afbetalingsvoorstel te doen. Mogelijk wordt u gevraagd een aantal gegevens te verstrekken om uw voorstel, in overleg met de schuldeiser, te beoordelen.

Zodra beoordeling heeft plaatsgevonden ontvangt u bericht over de uitkomst.

Omdat de maximale afloscapaciteit wordt beoordeeld aan de hand van het door u ingevulde inkomsten- en uitgavenformulier is er geen minimum of maximum bedrag dat u moet betalen. Het is het beste om het maximale binnen uw mogelijkheden voor te stellen.

Afhankelijk van de soort vordering zijn er diverse mogelijkheden. Meestal staat op de brief of het stuk wat u ontvangen heeft uitgelegd op welke wijze u bezwaar kunt aantekenen. Soms moet dit direct bij de Rechtbank in uw woonplaats, maar soms kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Als u bij ons bezwaar moet maken, doe dit dan schriftelijk of per e-mail via info@stamdeurwaarders.nl. Voorzie uw bezwaar van zoveel mogelijk bewijsdocumenten waaruit zou moeten blijken dat de vordering onterecht is.

Dit hangt af van de motivatie. U kunt een met uitleg onderbouwd verzoek, en de periode welke u wenst, richten aan info@stamdeurwaarders.nl. In overleg met de schuldeiser zal dan worden beoordeeld of het uitstel verleend wordt.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, druk dan op de link “ik ben mijn wachtwoord vergeten”.

U ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres instructies hoe uw wachtwoord kunt aanpassen of resetten.

Het kan ook zijn dat een of meer van uw gegevens ontbreken of onjuist ingevoerd zijn.

Neem contact met ons op via info@stamdeurwaarders.nl en dan zullen wij samen met u kijken naar een oplossing.

Wij vragen u deze brief zo snel mogelijk ongeopend retour te zenden aan Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Schrijf op envelop “Retour afzender” en zo mogelijk de reden.

Het kan zijn dat een vorige bewoner bij de gemeente nog ingeschreven staat op uw adres. Controleer dit daar en geef het aan zodat u in de toekomst geen post meer zult ontvangen.

Geef de stukken die u hebt gekregen af aan de bewindvoerder zodat deze contact met ons op kan nemen voor de afhandeling van het dossier.

Geef ons daarnaast via info@stamdeurwaarders.nl de beschikking waarbij uw onder bewind gesteld bent, en contactgegevens van uw bewindvoerder door zodat wij indien nodig zelf ook in contact kunnen treden.

In sommige gevallen willen wij zeker zijn dat u, naast uw bewindvoerder, ook zelf op de hoogte bent van ontwikkelingen in uw zaak. Wij richten correspondentie en stukken dan zowel aan u als uw bewindvoerder.

Stuurt u ons dan direct het betaalbewijs naar info@stamdeurwaarders.nl

Dit mag een screenshot van het rekeningafschrift zijn. U mag niet relevante informatie afschermen, maar het navolgende moet zichtbaar zijn:

  • Uw eigen rekeningnummer;
  • Het bedrag wat is overgemaakt;
  • Het kenmerk of omschrijving van de betaling;
  • De datum van de betaling;
  • De tegenrekening en de tenaamstelling hiervan.

Wij zullen aan de hand van deze gegevens contact opnemen met de schuldeiser om het uit te zoeken. Daarna zullen wij u berichten.

Let op, de betaling moet zijn verricht voordat de zaak bij ons ontvangen is om hiermee de kostenverhoging te weerleggen.

Nee, een nieuw dossier wordt niet automatisch toegevoegd aan een bestaande regeling. U dient hiervoor altijd contact op te nemen.

Soms volstaat het de bestaande afbetalingsregeling te verhogen, maar soms is het niet mogelijk een regeling te treffen voor de nieuwe schuld.

U kunt 24/7 inloggen via onze website op uw eigen account in ons online portaal en daar een voorstel doen. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen.

Er is een deurwaarder aan de deur geweest

U kunt op meerdere manieren een betaling verrichten. U kunt eenvoudig via onze website een betaling doen.

U kunt ook zelf geld overmaken naar een van onze derdenrekeningen:
NL29 RABO 0142783048
NL89 INGB 0006729830

Het maakt niet uit welk rekeningnummer u gebruikt. Vergeet alleen niet het dossiernummer/referentienummer bij uw betaling te vermelden.

U kunt de zitting alleen voorkomen door het totaal openstaande saldo uiterlijk twee dagen voor de zitting te betalen. Op de laatste pagina van de dagvaarding treft u het openstaande saldo na de zin: “voor de eerste verschijndag te betalen”.

Het openstaande saldo vindt u op de laatste pagina van de dagvaarding bij: “Voor de eerste verschijndag te betalen.” Mocht dit voor u niet duidelijk zijn, dan kunt u 24/7 met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen via onze website op uw online portaal het actuele openstaande saldo bekijken.

In veel gevallen kan dit (in overleg met de schuldeiser) nog steeds. Echter de zitting kunt u hiermee niet meer tegenhouden. De zaak wordt alsnog behandeld door de rechter.

Voor de hierbij komende kosten wordt veroordeling gevraagd ten laste van u, dus deze dient u als de rechter dit bepaalt, te betalen.

Wel voorkomt u verdere kosten nadien, door het treffen van de regeling.

Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u het beste verweer voeren op de zitting. Of u dit persoonlijk kunt doen, schriftelijk kan, of u moet laten vertegenwoordigen door een advocaat staat uitgelegd in de dagvaarding. Voor de kantonrechter kunt u dit meestal zelf doen, persoonlijk of schriftelijk. Zorg in het laatste geval dat uw verweer op tijd, dus vóór de eerste zitting daar ontvangen wordt.

De rechtbank zal u over het verdere verloop van de procedure berichten.

Als u niet, of te laat verschijnt wijst de rechter de vordering van de eisende partij toe.

U bent meestal niet verplicht aanwezig te zijn bij de zitting. In veel gevallen kunt u uw verweer schriftelijk, voorzien van bewijzen, toesturen aan de griffie van de rechtbank. Het postadres van de rechtbank staat op de eerste pagina van de dagvaarding.

Als u wel verplicht bent persoonlijk aanwezig te zijn, bijvoorbeeld als het een kort geding betreft, staat dit duidelijk uitgelegd in de dagvaarding.

Mocht u het niet duidelijk zijn wat u moet doen, neem dan contact op met ons kantoor 0299-439349 zodat wij u hierbij kunnen helpen. Wij zijn bereikbaar van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur.

U bent veroordeeld door de rechter tot betaling van een bedrag. De deurwaarder brengt u een exploot van ´betekening en bevel” waarin staat beschreven waaraan u dient te voldoen en binnen welke termijn.

Voor de wijze van betalen, het vragen van uitstel of het treffen van een betalingsregeling kunt u 24/7 via onze website inloggen op online portaal. Hier kunt u dit eenvoudig en direct digitaal regelen.

In een aantal gevallen is dit mogelijk. In de bijsluiter achter uw stuk treft de informatie op welke wijze u dit kunt doen.

Daarnaast treft u hier deze informatie op onze website ‘Ik heb een aanmaning of exploot ontvangen’.

Of zie onderstaande bijsluiters:
Betekening vonnis
Aanzegging ontruiming
Bankbeslag
Beslag op inboedel/auto/ander motorvoertuig

Voor bijsluiters in de talen Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch kunt u de website van de KBVG bezoeken.

Als er beslag wordt gelegd op uw inkomen geeft de deurwaarder hiervan een beslagstuk af aan uw werkgever of uitkerende instantie. Hierin staat een overzicht van het te betalen bedrag en uw beslagvrije voet.

U ontvangt van ons binnen 8 dagen daarna een kopie van het beslag. Wij zijn wettelijk verplicht dit aan u uit te reiken.

Zodra wij van uw werkgever bericht hebben ontvangen over de hoogte van het in te houden bedrag ontvangt u van ons ook bericht hierover.

Nee, er geldt een wettelijk minimum deel van het netto inkomen wat u over moet houden om van te leven.
Wel valt uw vakantiegeld, dertiende maand en overige extra’s volledig onder het gelegde beslag.

De beslagvrije voet is het deel van uw netto-inkomen waarvoor het beslag niet geldt en voor u vrij besteedbaar blijft. Bijvoorbeeld om uw vaste lasten mee te kunnen betalen of boodschappen van te doen.

De beslagvrije voet wordt berekend via de methode die hier wettelijk voor is vastgesteld. Meer informatie vindt u hier. De berekening kunt u hier terugvinden.

Als er sprake is van meerdere beslagleggers dan is de vastgestelde beslagvrije voet van de eerste beslaglegger leidend. Wordt er door een andere beslaglegger een lagere beslagvrije voet opgegeven, dan hoeft de werkgever hier niets mee te doen. De inhoudingen mag u als werkgever blijven overmaken naar de eerste beslaglegger.

Nee in deze fase kunt u geen regeling meer treffen. Immers uw werkgever of uitkerende instantie houdt al het maximale van uw inkomen in. U bent echter wel vrij extra betalingen te verrichten naast het beslag.

In sommige gevallen kan de beslagvrije voet worden aangepast. U kunt hier uw beslagvrije voet (her)berekenen.

Mocht u hier niet uitkomen, stuur dan een e-mail naar info@stamdeurwaarders.nl en dan zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten. Wij streven ernaar dit binnen 14 dagen te behandelen.

Zodra uw werkgever of uitkerende instantie de laatste betaling heeft gedaan berichten wij deze dat het loonbeslag als opgeheven kan worden beschouwd.

Als er meerdere beslagleggers zijn, dienen ook deze vorderingen voldaan te zijn voordat een dit opgeheven wordt.

De deurwaarder die het eerste beslag gelegd heeft zorgt voor de wettelijke verdeling van de inhoudingen.

Een beslaglegging op uw bankrekening is een moment opnamen. Er wordt rekening gehouden met een beslagvrij bedrag. Alles wat daarboven aan tegoeden op uw rekening wordt aangetroffen wordt geblokkeerd.

De bank heeft de verplichting om 2 weken na het gelegde beslag aan de deurwaarder opgave te doen van welk bedrag er is aangetroffen op de rekening, en of er nog andere beslagleggers zijn.

De deurwaarder stuurt vervolgens een opgave van het te betalen bedrag aan de bank. Zodra de betaling ontvangen is bij de deurwaarder wordt het beslag als opgeheven beschouwd.

Indien er meer beslagleggers zijn zal de deurwaarder die het eerste beslag gelegd heeft voor verdeling van het geld zorgdragen.

U kunt via ons website 24/7 inloggen op uw account op het portaal voor schuldenaren. Daar kunt u checken wat uw openstaande saldo is.

Na verklaring van de bank en uitbetaling van het totaalbedrag zal het overige vrij gegeven worden.

Ja, u betaalt de kosten van de beslaglegging, alsmede de kosten die uw bank u in rekening brengt voor het verwerken van het beslag. Neem contact op met uw bank voor een opgave van de hoogte hiervan.

Indien bij een bankbeslag met het saldo dat is aangetroffen op uw bankrekening niet de hele vordering kan worden voldaan, kunt u 24/7 via ons website inloggen op het online portaal.

Via uw account in het online portaal kunt u een betalingsvoorstel doen voor het restant van het verschuldigde bedrag.

Indien de hele vordering kan worden voldaan uit het tegoed op uw rekening kunt u geen afbetalingsregeling meer treffen.

Dit bezoek is meestal kosteloos, om te voorkomen dat het volgende bezoek wel kosten met zich brengt kunt u het best DIRECT contact opnemen met ons kantoor.

U kunt 24/7 via onze website via iDEAL betalen of inloggen op uw online portaal voor het treffen van een afbetalingsregeling.

De deurwaarder wil deze zaken openbaar (executoriaal) verkopen om hiermee betaling van (een gedeelte) van de openstaande vordering voor de schuldeiser te realiseren.

U bent verplicht ervoor te zorgen dat de te verkopen zaak (met eventuele papieren en sleutels) aanwezig is op de dag, het tijdstip en de plaats waar de verkoop plaats zal vinden. Als u dit niet doet kan hiervan aangifte worden gedaan bij de politie.

Vaak kunt u nog blijven rijden in de auto tot het moment waarop de openbare verkoop plaats zal vinden.

U mag deze niet zelf verkopen of overschrijven. Vaak is de beslaglegging geregistreerd bij de RDW zodat het niet mogelijk is zonder toestemming van de deurwaarder het kenteken over te schrijven.

Wilt u toch de auto verkopen? Dan kan dit alleen in samenspraak met de deurwaarder. We adviseren u om contact op te nemen met ons kantoor om de opties te bespreken.

Ja, u kunt de verkoop voorkomen door het totaal verschuldigde bedrag uiterlijk een dag voor de verkoop te betalen. U kunt via onze website 24/7 via iDEAL direct de betaling verrichten.

U kunt ook zelf zorgdragen voor overschrijving op een van onze derdenrekeningen:
NL29 RABO 0142783048
NL89 INGB 0006729830

Het maakt niet uit welk rekeningnummer u gebruikt. Vergeet alleen niet het dossiernummer/referentienummer bij uw betaling te vermelden.

In deze fase heeft u al veel mogelijkheden gehad een afbetalingsregeling te treffen. De beoordeling of dit nog kan hangt van meerdere factoren af.

Neemt u in ieder geval altijd contact met ons op om de mogelijkheden te overleggen. Dit kan 24/7 via het online portaal op onze website, maar u kunt ons ook bereiken op 0299-439349.

Als er voldoende opbrengst wordt verwacht wordt de veiling aangekondigd via de website van de KBvG en onze eigen website.

De mogelijke kopers hebben de mogelijkheid de zaken te bekijken ten tijde van de verkoop, u dient dus medewerking te verlenen hieraan.

Mocht de verkoop op het laatste moment niet doorgaan, dan is het niet meer mogelijk de aankondigingen te verwijderen. U kunt volstaan de potentiële kopers naar ons kantoor door te verwijzen zodat wij ze kunnen informeren.

Neem altijd direct persoonlijk contact met ons op om te overleggen wat uw mogelijkheden zijn. U kunt ons bellen op 0299-439349.

U kunt via onze website het klachtenformulier invullen en digitaal toesturen. Hier vindt u het klachtenformulier.

Daarnaast kunt u uw onderbouwde klacht schriftelijk kenbaar maken via info@stamdeurwaarders.nl

Wij proberen u zo spoedig mogelijk antwoord te geven. Mocht dit antwoord niet naar tevredenheid zijn dan kunt u terecht bij de KBvG of SVI.

Vacatures

Ga hier naar het overzicht van onze openstaande vacatures.

KBVG

KBvG

Website Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Sociaal Verantwoord Incasseren

Lees meer over ons SVI-keurmerk.

Executieverkopen

Informatie over actuele executieverkopen (veilingen).

Nieuwsblog

Lees hier onze blogs met actueel nieuws.

Voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden als pdf-bestand.

Klachten

Meer over onze klachtenprocedure en het indienen van een klacht.

Contact

Via onze contactpagina kunt u mailen of een terugbelverzoek sturen.