Marcel de Heer

Poststukken aangetekend versturen of laten betekenen door deurwaarder

In veel zaken en/of geschillen worden nog regelmatig poststukken per aangetekende post verzonden. Bij belangrijke correspondentie is het noodzakelijk dat poststukken de betrokkene bereikt en dat dit bewezen kan worden. Maar biedt het verzenden van aangetekende poststukken wel de gewenste zekerheid?

PostNL nalatig volgens Autoriteit Consument en Markt

Allereerst bestaat natuurlijk de kans dat de bestemde ontvanger het aangetekende poststuk na afwezigheid bij bezorging niet ophaalt waardoor er sprake is van een vertraging. Verder is onlangs duidelijk geworden dat PostNL niet voldoet aan de gestelde eisen van de bezorging van aangetekende poststukken, naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Volgens de ACM zouden handtekeningen door de bezorgers van PostNL zelf gezet zijn, worden poststukken onbeheerd achtergelaten of wordt de aangetekende post ten onrechte bij de buren afgeleverd. Volgens de wet op de Postbezorging (Postwet 2009) is deze wijze van bezorging niet toegestaan.

Dwangsom ter nakoming van de Postwet

De Postwet bepaalt dat aangetekende poststukken voor ontvangst moeten worden voorzien van een handtekening van de ontvanger en krijgt deze een ontvangstbewijs overhandigd. Het poststuk mag ook alleen worden afgegeven aan de geadresseerde. Dit maakt het dus lastiger en zorgt voor vertraging in het bereiken van het poststuk door de geadresseerde.

Ondanks de opdracht van het ACM aan PostNL om de wet na te leven heeft dit nog niet tot verbetering geleid. De ACM heeft PostNL een dwangsom opgelegd tot nakoming van de wet.

Poststuk laten betekenen biedt meer zekerheid

Is er een alternatief beschikbaar? Zeker. Laat het poststuk bij exploot door een gerechtsdeurwaarder aan de geadresseerde betekenen. De deurwaarder is op dat moment ook bevoegd de adresgegevens te controleren. Op deze wijze weet men dus vrijwel zeker dat het poststuk op het juiste adres wordt betekend. Daarnaast ontstaat er geen onnodige vertraging als de geadresseerde/betekende niet aanwezig is. Het betekenen van poststukken bij deurwaardersexploot biedt dus optimale zekerheid dat het poststuk tijdig de betrokkene bereikt. Bovendien levert het exploot van de gerechtsdeurwaarder een heel sterk bewijs op dat het poststuk daadwerkelijk is bezorgd.

Dus overweegt u een poststuk of brief aangetekend te versturen denk dan ook eens aan de gerechtsdeurwaarder. Deze weg is met meer waarborgen omkleed en biedt meer zekerheid. Wij staan u graag bij.

Poststuk of brief laten betekenen door deurwaarder

Overig nieuws