Bron: Regio Zaken Waterland

Stam Gerechtsdeurwaarders breidt uit in juridische dienstverlening

Het was een hectisch jaar voor Tamara Bierlee. Op 31 mei vorig jaar nam zij Stam Gerechtsdeurwaarders in Purmerend over van de vorige eigenaar Kees Stam, waar zij zelf al jaren werkzaam was. Daar ging een heel traject aan vooraf en zeker in het begin moest ze volop inzoomen op alles wat moest gebeuren. Een spannende tijd, zo kijkt ze terug. Maar de rust is er weer, het team staat helemaal op de rit, en ze kijkt al vooruit naar de toekomst. Zo werd dit voorjaar het team uitgebreid met een ervaren jurist, Simon Schram. “Ik ben erg bezig met de toekomstbestendigheid van de onderneming en het is mooi dat ik daarin in het eerste jaar al zo’n mooie stap heb kunnen zetten met deze uitbreiding in onze juridische dienstverlening.”

“Het gekke is dat ik op 31 mei na alle voorbereidingen het gevoel had dat ik iets afsloot, maar in feite begon het toen pas”, vervolgt ze lachend. “Ik sprong in principe op een rijdende trein, ik kende het bedrijf al door en door, maar het is zoveel anders wanneer je opeens zelf verantwoordelijk bent voor alles. Eigenlijk ga je bij een overname over alle onderdelen en processen opnieuw nadenken. De personele bezetting was in dat voorjaar ook wel een uitdaging maar uiteindelijk hebben we het met het mooie team ervaren mensen en de uiteindelijke uitbreiding op de rit gekregen.”

Andere rol deurwaarder

Omdat ze zelf gerechtsdeurwaarder en ondernemer werd waardoor de hoofdtaken zich meer op de interne organisatie richtten moest er een nieuwe deurwaarder bij komen. Dit is uiteindelijk gelukt. Het team is nu met vier deurwaarders, inclusief Tamara, weer volledig op sterkte zodat ze kan focussen op de bedrijfsvoering. Zo is er de laatste tijd veel te doen over de schuldenproblematiek. “Dat heeft effect op de branche en de manier van werken. Sociaal omgaan met de schuldenaren is iets dat wij altijd al deden en doen. Maar ook van overheidswege en vanuit de samenleving komt daar steeds meer nadruk op te liggen. De deurwaarder krijgt een wat andere rol. Daarom heb ik besloten meer de breedte in te gaan en niet alleen meer te focussen op incasso en ambtelijk werk.”

‘Simon is gespecialiseerd in huurrecht en kan hier meer de diepte in gaan.’

Juridische dienstverlening breder inzetten

Juridische dienstverlening is bij de deurwaarder niet vreemd, maar dit kun je breder inzetten zodat de twee takken elkaar versterken. Tamara: “In april is Simon bij ons begonnen. Hij is gespecialiseerd in huurrecht, wat erg gelieerd is aan onze praktijk, daar zijn wij veel mee bezig. Betalingsachterstanden bijvoorbeeld, of andere geschillen tussen huurder en verhuurder. Simon kan hierin meer de diepte in. Zoals met overlastzaken en het bieden van (juridische) ondersteuning voor woningbouwverenigingen en andere (ver)huurders. Zij krijgen allemaal wel te maken met een huurder die de huurverhoging te hoog vindt, of vindt dat bepaalde zaken niet goed zijn hersteld. Ik ken zelfs een geval van een verhuurder wiens huurder, zonder het te melden, op eigen houtje een slaapkamer had omgebouwd tot badkamer. Simon kan uitzoeken op welke manier dat weer hersteld kan worden en hoe de huurder erop kan worden aangesproken.”

Preventief werken

Met de komst van Simon, met twintig jaar ervaring in de praktijk, kan Stam Gerechtsdeurwaarders haar klanten nog beter ondersteunen/adviseren bij juridische kwesties en problemen. Niet alleen in het huurrecht maar ook in andere rechtsgebieden. Vrijwel alle ondernemers hebben te maken met overeenkomsten en – helaas – ook met juridische geschillen. Stam kan zich meer preventief inzetten en kan zorgen dat alles op papier in orde is voordat er sprake is van een eventuele incasso. Zo kunnen ondernemers problemen voorkomen en hun rechten beschermen. En als het dan toch tot een discussie komt, kan Stam Gerechtsdeurwaarders haar klanten de nodige juridische ondersteuning en bijstand verlenen.

‘Wij zijn er voor alle vormen van juridische advisering.’

Consumentenrecht

Het klinkt als een totaalpakket. “We kunnen nu inderdaad op veel gebieden van het recht op een laagdrempelige manier adviseren”, benadrukt Tamara. “Zeker voor zaken waarmee je niet direct naar de advocaat stapt. Heel actueel is het consumentenrecht nu. Wat moet je allemaal geregeld hebben als ondernemer en waar moet je aan voldoen wanneer je een dienst of product levert aan een particulier? Hoe moet je een overeenkomst in elkaar zetten die helder en duidelijk is en waarmee je later betalingsproblemen kunt voorkomen? Wij zien namelijk partijen bij ons komen met een incasso waarbij wij al direct kunnen constateren dat er in het voortraject niet voldoende is ingedekt. Voorkomen is beter dan genezen.”

Kleine lettertjes

Dat is zeker van toepassing op online verkoop of bepaalde leveringen in dienstverlenende sectoren. “Een dierenarts bijvoorbeeld moet eigenlijk voorafgaand aan een behandeling eerst aangeven aan de klant wat het gaat kosten”, legt Tamara uit. “Maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Daar kunnen problemen uit komen. Laatst kwam hier een klant die extra lesuren had gegeven maar dat niet op papier had gezet. De klant was drie lessen niet komen opdagen, en wilde die lessen niet betalen. Of neem een aannemer die meerwerk heeft gedaan dat de klant achteraf niet wil betalen. Hoe bewijs je dat het zo was afgesproken als het niet duidelijk op papier staat? Grote partijen leggen veelal wel alles vast, we kennen de bekende kleine lettertjes, maar kleinere bedrijven niet altijd.”

Toegevoegde waarde

Veel valt te voorkomen met goed vastgelegde afspraken in een overeenkomst en voorwaarden. “Daarmee werken we preventief. Voor ons is dat ook fijn. We willen graag waarde toevoegen voor onze klanten, dit lukt het best als het proces bij de opdrachtgever op de juiste manier is ingericht. Natuurlijk kunnen wij ook in dat geval nog veel voor ze betekenen op het gebied van adviseren of schikken. Maar alles staat met goed vastgelegde afspraken. En juist wij, met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de gerechtsdeurwaarders gecombineerd met de expertise van Simon, kunnen daar zeker een rol in spelen. Wij zijn er voor alle vormen van juridische advisering”, benadrukt Tamara tot slot nogmaals.

Bron: Regio Zaken Waterland

Stam gerechtsdeurwaarders en incasso - Tamara Bierlee
Tamara Bierlee: "We willen graag waarde toevoegen voor onze klanten." (Foto: Els Broers)

Overig nieuws